Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

AKTUALNO
Viroze, prehlade, hunjavice
Pokazna vježba "Sljeme 2009"
U SLUČAJU ZDRAVSTEVNIH TEŠKOĆA UPUĆUJEMO NAZVATI 194

Pokazna vježba "AKCIDENT 07"

Pokazna vježba "AKCIDENT 07" Pokazna vježba "AKCIDENT 07"

15. rujna 2007. održana je u sklopu Jesenskog zagrebačkogvelesajma pokazna vježba spašavanja ozlijeđenih u slučaju nesreće s opasnimtvarima.
Organizator je bio Područni ured za zaštitu i spašavanjeZagreb, a sudjelovali su Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba, Zavod zajavno zdravstvo grada Zagreba, Policijska uprava zagrebačka, AEKS(specijalizirana tvrtka za sanaciju i obradu opasnih kemijskih tvari) i naravno, Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Vježba je zamišljena kao nesreća na radu gdje je uslijednepažljivog rukovanja opasnim tvarima došlo do eksplozije, koja je zaposljedicu imala kontaminaciju djelatnika s ozljedama i opeklinama. U prostorunajprije intervenira specijalno opremljena vatrogasna interventna grupa sazadaćom gašenja požara, te izvlačenja i dekontaminiranja ozlijeđenih. Terenskaekipa ZJZ grada Zagreba identificira opasne tvari i vrši kontrolu kvalitetezraka. Nakon dekontaminacije ozlijeđeni se dovode do tima hitne pomoći koja ihzbrinjava i priprema za transport. Po osiguranju uvjeta za neškodljiv pristupkontaminiranoj lokaciji AEKS pristupa saniranju onečišćenog ozemlja.
Cilj vježbe bio je prezentirati rad i mogućnosti redovitihsnaga sustava zaštite, spašavanja i pružanja pomoći ugroženom stanovništvu,provjera efikasnosti i koordinacije svih sudionika.
UHMP Zagreb je sudjelovala u vježbi s jednim liječničkimtimom, i imala je ulogu zbrinjavanja troje unesrećenih. To je obavljeno u  vremenskom roku kraćem od predviđenog, apritom je korištena najsuvremenija oprema koju imaju svi naši terenski timovi.Dogovor s organizatorom je bio da se sudionici prije vježbe ne uvježbavaju,nego da vježba bude realni pokazatelj mogućnosti pojedinih službi.
Demonstrirana je odlična suradnja s ostalim službama. Vježbaje pokazala da bi se u slučaju stvarnog akcidenta spašavanje i zbrinjavanjeprovelo bez greške.

ZHMGZ: Naslovnica

Natječaj za radna mjesta

Katalog informacija

Postupci javne nabave

Prijava pritužbi korisnika usluge

ZAHTJEV ZA PODACIMA O INTERVENCIJI

zbrinjavanje

Broj posjeta375809

Trenutno 20 korisnika online