Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

AKTUALNO
Viroze, prehlade, hunjavice
Pokazna vježba "Sljeme 2009"
U SLUČAJU ZDRAVSTEVNIH TEŠKOĆA UPUĆUJEMO NAZVATI 194

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

Zagreb, 17. 2. 2017.

Heinzelova 88, Zagreb

________________________________________________________

Izborni odbor donosi

 

ODLUKU

O PROVOĐENJU IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE

Za članove radničkog vijeća bira se 5 (pet) radnika i 5 (pet) njihovih zamjenika.

Glasovanje za izbor radničkog vijeća obavit će se

15., 16. i 17. ožujka 2017. godine

u vremenu od 7 do 20 sati

na biračkom mjestu: G kat zgrade Heinzelova 88.

Lista kandidata za članove radničkog vijeća može se podnijeti u roku od 5 (pet) radnih dana od dana objave ove odluke.

Lista kandidata dostavlja se predsjednici Izbornog odbora ili se upućuje poštom.

Na listi kandidata mora biti predloženo onoliko radnika koliko će članova imati radničko vijeće te najmanje isti broj zamjenika članova radničko vijeća.

Listi kandidata obavezno se prilaže izjava s potpisima svih kandidata o pristanku na uvrštenje u listu.

Ako lista kandidata neće biti podnijeta u roku, ili ako u roku od (3) tri radna dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva predsjednice Izbornog odbora neće biti otklonjeni nedostaci u odnosu na obveze iz propisa i iz ove odluke, smatrat će se da lista kandidata nije podnijeta.

Radnik koji na dan glasovanja neće biti na radu, može Izbornom odboru najmanje 5 (pet) radnih dana prije dana glasovanja podnijeti pisani zahtjev da mu se uruči glasački listić i omotnica s poštanskom markom za obično rukovanje radi glasovanja putem pošte. Takav glasački listić uzet će se u obzir kod utvrđivanja rezultata izbora ako je na adresu sjedišta poslodavca dostavljen u onoj zatvorenoj omotnici koja je radniku dostavljena uz glasački listić, poštom s naznakom: »ne otvarati – za Izborni odbor« i ako je Izbornom odboru stigao do dana glasovanja, a omotnicu je otvorio Izborni odbor.

Ova je odluka dana 17. veljače 2017. godine objavljena na obavijesnoj ploči Poslodavca, internetskoj stranici Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba (www.hitnazg.hr) te dostavljena svim sindikatima koji imaju svoje članove kod Poslodavca te Poslodavcu.

 

Predsjednica Izbornog odbora

Valentina Malogorski, mag. iur.


.
ZHMGZ: Naslovnica / Izbori za povjerenika radnika za zaštitu na radu

Natječaj za radna mjesta

Katalog informacija

Postupci javne nabave

Prijava pritužbi korisnika usluge

ZAHTJEV ZA PODACIMA O INTERVENCIJI

zbrinjavanje

Broj posjeta373242

Trenutno 5 korisnika online