Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

AKTUALNO
Viroze, prehlade, hunjavice
Pokazna vježba "Sljeme 2009"
U SLUČAJU ZDRAVSTEVNIH TEŠKOĆA UPUĆUJEMO NAZVATI 194

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

Zagreb, 3. 10. 2017.

Heinzelova 88, Zagreb

-----------------------------------------------------------------------------------

Broj: 5138/17

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba objavljuje 

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

AUTOLIMAR - 1 izvršitelj na određeno vrijeme - zamjena za bolovanje

Uvjeti: SSS, autolimar, najmanje 51 % riješenih pitanja iz testa.

Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti životopis i presliku: svjedodžbe o završenom školovanju, osobne iskaznice, uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

-------------------------------------------------------------------------

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da prije početka rada dostavi izvornike.

Kandidati su u prijavi dužni navesti numerirani popis dokumentacije koju prilažu, elektroničku adresu za primanje pismena te broj telefona dostupnosti kandidata.

Na natječaj se mogu javiti natjecatelji oba spola.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 12. 10. 2017. na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Heinzelova 88, 10000 Zagreb.

Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u Narodnim novinama.

Sve obavijesti i odluke vezane uz tijek natječaja (poziv na razgovor, odluka o odabiru i sl.) bit će objavljeni na web stranicama Zavoda: www.hitnazg.hr te kandidati o tome neće biti pojedinačno obavještavani. 

 

POSLODAVAC

Ravnatelj

Doc. prim. dr. sc. Dubravko Huljev, dr. med., v. r.


.
ZHMGZ: Naslovnica / Natječaj za radna mjesta / Natječaj za radna mjesta-Vozači

Broj posjeta341579

Trenutno 50 korisnika online