Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

AKTUALNO
Viroze, prehlade, hunjavice
Pokazna vježba "Sljeme 2009"
U SLUČAJU ZDRAVSTEVNIH TEŠKOĆA UPUĆUJEMO NAZVATI 194

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

Heinzelova 88, Zagreb

-----------------------------------------------------------------------------------

Broj: 4616/17

Zagreb, 6. 9. 2017.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba objavljuje 

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

VOZAČ U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE –  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Probni rad: 2 mjeseca.

VOZAČ U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA – 7 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

Probni rad: 2 mjeseca.

VOZAČ U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest mjeseci – zamjena za bolovanja.

Probni rad: 2 mjeseca.

Uvjeti za a), b) i c):

SSS/KV, zanimanje vozač motornog vozila, vozačka dozvola B kategorije, najmanje 90 % riješenih pitanja iz pisane provjere znanja te, poslije uspješno položenog pisanog dijela, najmanje 90 % pozitivno ocijenjenih elemenata iz probne vožnje.

Uz pisanu zamolbu, u kojoj treba naznačiti točke za koje se zamolba podnosi [može jedna zamolba za točke a), b) i c)], potrebno je priložiti životopis i presliku svjedodžbe o završenom školovanju, osobne iskaznice, uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), vozačke dozvole i elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da prije početka rada dostavi izvornike.

Kandidati su u prijavi dužni navesti numerirani popis dokumentacije koju prilažu, elektroničku adresu za primanje pismena te broj telefona dostupnosti kandidata.

Na natječaj se mogu javiti natjecatelji obaju spolova.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 18. 9. 2017. na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Heinzelova 88, 10000 Zagreb.

Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba (www.hitnazg.hr), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u Narodnim novinama.

Sve obavijesti i odluke vezane uz tijek natječaja (poziv na testiranje, odluka o odabiru i sl.) bit će objavljeni na web-stranicama Zavoda: www.hitnazg.hr te kandidati o tome neće biti pojedinačno obavještavani. Kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na predmetni natječaj.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se prije sklapanja ugovora o radu.

 

POSLODAVAC

Ravnatelj

Doc. prim. dr. sc. Dubravko Huljev, dr. med.


.
ZHMGZ: Naslovnica / Natječaj za radna mjesta / Natječaj za radna mjesta-Vozači

Broj posjeta332322

Trenutno 40 korisnika online