Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

AKTUALNO
Viroze, prehlade, hunjavice
Pokazna vježba "Sljeme 2009"
U SLUČAJU ZDRAVSTEVNIH TEŠKOĆA UPUĆUJEMO NAZVATI 194

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

Heinzelova 88, 10000 Zagreb

_______________________________________________________

Broj: 1351/18

Zagreb, 8. 3. 2018.

OBAVIJEST

O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

                       a) 6 liječnika na neodređeno vrijeme

                       b) 3 liječnika na određeno vrijeme – zamjena za odsutne radnice na rodiljnom dopustu.

(„Narodne novine“, broj 18/2018. od 23. 2. 2018.)

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba obavješćuje kandidate koji su dostavili ponudu na uvodno navedeni javni natječaj, da su nakon provedenog postupka izabrani kandidati:

a) liječnik na neodređeno vrijeme:

 

MAJA BULJAN, dr. med.

KATARINA JAKOVAC, dr. med.

MARTIN LACKOVIĆ, dr. med.

MIA LORENCIN, dr. med.

MARKO MATAŠIN, dr. med.

 

Svim prijavljenim kandidatima na natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.

 

Ravnateljica

Prim. dr. sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr. med., FERC


.
ZHMGZ: Naslovnica / Natječaj za radna mjesta / Liječnici

Natječaj za radna mjesta

Katalog informacija

Postupci javne nabave

Prijava pritužbi korisnika usluge

ZAHTJEV ZA PODACIMA O INTERVENCIJI

Broj posjeta358675

Trenutno 5 korisnika online