Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

AKTUALNO
Viroze, prehlade, hunjavice
Pokazna vježba "Sljeme 2009"
U SLUČAJU ZDRAVSTEVNIH TEŠKOĆA UPUĆUJEMO NAZVATI 194

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

Heinzelova 88, Zagreb

-------------------------------------------------------------------------------------

Broj: 2003/18

Zagreb, 9. 4. 2018.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos


MEDICINSKI TEHNIČAR U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Probni rad: dva mjeseca.

MEDICINSKI TEHNIČAR U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA - 3 izvršitelja na određeno vrijeme od šest mjeseci – zamjena za bolovanja.

Probni rad: dva mjeseca.

VOZAČ U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

Probni rad: dva mjeseca.

VOZAČ U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest mjeseci – zamjena za bolovanja.

Probni rad: dva mjeseca.

e)   SPREMAČICA - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Probni rad: jedan mjesec.

_____________________________________

Uvjeti za a) i b):

SSS, medicinski tehničar / med. sestra, licenca, najmanje 51 % točno riješenih pitanja iz stručne provjere znanja.

Uvjeti za c) i d):

SSS, zanimanje vozač motornog vozila, vozačka dozvola B kategorije, najmanje 90 % riješenih pitanja iz pisane provjere znanja te, poslije uspješno položenog pisanog dijela, najmanje 90 % pozitivno ocijenjenih elemenata iz probne vožnje.

Uvjeti za e):

NSS.

Za sve:

Uz pisanu zamolbu, u kojoj treba naznačiti točke za koje se zamolba podnosi, potrebno je priložiti životopis i presliku svjedodžbe o završenom školovanju, licence (zdravstveni radnici), osobne iskaznice, uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), vozačke dozvole (vozači) i elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da prije početka rada dostavi izvornike.

Kandidati su u prijavi dužni navesti numerirani popis dokumentacije koju prilažu, elektroničku adresu za primanje pismena te broj telefona dostupnosti kandidata.

Na natječaj se mogu javiti natjecatelji obaju spolova.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 19. 4. 2018. na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Heinzelova 88, 10000 Zagreb.

Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba (www.hitnazg.hr), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u Narodnim novinama.

Sve obavijesti i odluke vezane uz tijek natječaja (poziv na testiranje, odluka o odabiru i sl.) bit će objavljeni na web-stranicama Zavoda: www.hitnazg.hr te kandidati o tome neće biti pojedinačno obavještavani. Kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na predmetni natječaj.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se prije sklapanja ugovora o radu.

 

Ravnateljica

Prim. dr. sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr. med., FERC


.
ZHMGZ: Naslovnica / Natječaj za radna mjesta / Obavijest

Natječaj za radna mjesta

Katalog informacija

Postupci javne nabave

Prijava pritužbi korisnika usluge

ZAHTJEV ZA PODACIMA O INTERVENCIJI

Broj posjeta363312

Trenutno 12 korisnika online