Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

AKTUALNO
Viroze, prehlade, hunjavice
Pokazna vježba "Sljeme 2009"
U SLUČAJU ZDRAVSTEVNIH TEŠKOĆA UPUĆUJEMO NAZVATI 194

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

LIJEČNIK - 6 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

Probni rad: šest mjeseci.

LIJEČNIK - 3 izvršitelja na određeno vrijeme – zamjena za odsutne radnice na rodiljnom dopustu.

MEDICINSKI TEHNIČAR U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

     Probni rad: dva mjeseca.

SPREMAČICA - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

     Probni rad: jedan mjesec.

AUTOLIMAR- 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

__________________________________________

Uvjeti za a) i b):

VSS medicinskog smjera, doktor medicine, 360 ECTS bodova ili više, licenca, najmanje 51% točno riješenih pitanja iz stručne provjere znanja.

Uvjeti za c):

SSS, medicinski tehničar / med. sestra, licenca, najmanje 51 % točno riješenih pitanja iz stručne provjere znanja.

Uvjeti za d):

NSS.

Uvjeti za e):

SSS, autolimar, najmanje 51 % riješenih pitanja iz testa.

Za sve:

Uz pisanu zamolbu obvezno priložiti životopis, diplomu/svjedodžbu, licencu (zdravstveni radnici), osobnu iskaznicu, elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da prije početka rada dostavi izvornike.

Kandidati su u zamolbi dužni navesti numerirani popis dokumentacije koju prilažu, elektroničku adresu za primanje pismena te broj telefona dostupnosti kandidata.

Na natječaj se mogu javiti natjecatelji oba spola.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 5. 3. 2018. na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Heinzelova 88, 10000 Zagreb.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Zavoda.

Sve obavijesti i odluke vezane uz tijek natječaja (poziv na testiranje, odluka o odabiru i sl.) bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zavoda: www.hitnazg.hr te kandidati o tome neće biti pojedinačno obavještavani. Kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na predmetni natječaj.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se prije sklapanja ugovora o radu.

 

Ravnateljica

Prim. dr. sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr. med., FERC


.
ZHMGZ: Naslovnica / Natječaj za radna mjesta / Poziv za testiranje vozača

Natječaj za radna mjesta

Katalog informacija

Postupci javne nabave

Prijava pritužbi korisnika usluge

ZAHTJEV ZA PODACIMA O INTERVENCIJI

zbrinjavanje

Broj posjeta373241

Trenutno 2 korisnika online