Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

AKTUALNO
Viroze, prehlade, hunjavice
Pokazna vježba "Sljeme 2009"
U SLUČAJU ZDRAVSTEVNIH TEŠKOĆA UPUĆUJEMO NAZVATI 194

Disponent je odgovoran za predaju primljenih poziva terenskim ekipama.

Dva disponent obavljaju taj posao, jedan za hitnu medicinsku pomoć, a drugi za sanitetski prijevoz.

Disponiranje je posebno zahtjevno jer obuhvaća rad s velikim brojem podataka koji su vezani ili uz elemente pojedinog poziva ili uz korištenje raspoloživih terenskih ekipa na optimalan način.

Potrebno je , na primjer, poštivati stupanj hitnosti, uzeti u obzir trenutni razmještaj ekipa na terenu, razlučiti one timove koji zauzeti od onih koji su slobodni, procijeniti koja je služba najbliža mjestu ogađaja. Potrebno je stalno pratiti listu primljenih i obavljenih poziva, istovremeno se koristi radijska komunikacija i tako redom.

Radna mjesta disponenata opremljena su osobnim računalima s instaliranim specifičnim računalnim programima koji imaju slijedeće funkcije:

  • geokodiranje mjesta intervencije,
  • automatizirano praćenje sanitetskih vozila s prikazom položaja na digitalnoj karti i s istovremenim prikazom statusa vozila ( različitim ikonama prikazuje se da li je ekipa slobodna, zauzeta u dolasku na intervenciju ili odlaskom s intervencije, itd.),
  • prikazuju se disponentske liste za svaku pojedinu ekipu
  • liste primljenih i dodjeljenih poziva sa svim podacima koje poziv sadrži,
  • moguće je pratiti vrijeme čekanja,
  • moguć je odabir mnogih drugih funkcija

Bilo koji zaslonski prikaz moguće je putem video projektora, prikazati kao veliku sliku na zidu u prostoru prijavno-dojavne jedinice.

Svaki disponent koristi jednu konzolu za radijsku govornu komunikaciju sutava TETRA; komuniciranje je kvalitetno, zaštićeno od ometanja, postoji mogućnost selektivnog poziva, alarmiranja, poziva u pomoć, ulaza u telefonsku mrežu, prisutna je sveukupna funkcionalnost modernog  radio komunikacijskog sustava.

Disponenti su osobe koje imaju dugogodišnje iskustvo rada na terenu i određenu sposobnost koja podrazumijeva način razmišljanja prilagođen odabiru i korištenju bitnih podataka, kako za pojedinu intervenciju tako i za nadzor ukupnog stanja na terenu.


.
ZHMGZ: Naslovnica / Naslovnica / Disponent

Natječaj za radna mjesta

Katalog informacija

Postupci javne nabave

Prijava pritužbi korisnika usluge

ZAHTJEV ZA PODACIMA O INTERVENCIJI

Broj posjeta355035

Trenutno 24 korisnika online