Stručno vijeće

Predsjednik

MATIJA RIMAC, dr. med. spec. hitne medicine

 

Članovi

DRAGO BIONDIĆ, oec.

MARIN BULJAN, dr. med. spec. hitne medicine

JOZO BRKIĆ, dr. med. spec. hitne medicine

MLADEN HRON, dr. med. spec. hitne medicine

IVERKA BRIGLJEVIĆ KNIEWALD, dr. med.

ZDRAVKO KOKOR, dipl. iur.

MIRKO DRVAR, univ. spec. oec.