NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA 

Heinzelova 88, Zagreb

-----------------------------------------------------------------------------------

Broj: 7079/18Zagreb, 11. 12. 2018.   

                                   

POZIV NA TESTIRANJE

vezano uz raspisani natječaj za prijam:

liječnik – 6 izvršitelja na neodređeno vrijeme

(„Narodne novine“, broj 106/2018., Bilten HZZ-a broj 231, sve od 30. 11. 2018.)

 

Testiranje kandidata koji su se prijavili na gore navedeni natječaj, održat će se u prostorijama Zavoda, Heinzelova 88, Zagreb – Nastavno središte, V. kat

dana 13. prosinca 2018. (ČETVRTAK)

u 9:00 sati

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na natječaj.

Testiranje traje 60 minuta.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu.

Tijekom održavanja testiranja kandidati se neće moći koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostoriju ili se služiti mobitelom. Kandidati koji se budu ponašali suprotno od navedenog, udaljit će se s testiranja i njihov rezultat neće se bodovati.

Kandidati koji zadovolje na testiranju i ispunjavaju ostale uvjete natječaja, po ocjeni testova, bit će obaviješteni o vremenu održavanja razgovora.

Preporučena literatura:

Hrvatski zavod za hitnu medicinu: „Smjernice za rad izvanbolničke hitne medicinske službe“, dostupno na www.hzhm.hr

 

POSLODAVAC

Ravnateljica

Prim. dr. sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr. med., FERC