NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

Heinzelova 88, 10000 Zagreb

_______________________________________________________

Broj:5020/19

  1. 9. 9. 2019.

OBAVIJEST

O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

  1. a) MEDICINSKI TEHNIČAR PRVOSTUPNIK - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

(„Narodne novine“, broj 74/2019., Bilten HZZ-a broj 149 od 2. 8. 2019.)

 

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba obavješćuje kandidate koji su dostavili ponudu na uvodno navedeni javni natječaj, da je nakon provedenog postupka izabran kandidat:

SAŠA SRDIĆ, bacc. med. techn.

Svim prijavljenim kandidatima na natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.

 

POSLODAVAC

Ravnatelj

prof. dr. sc. Žarko Rašić, prim. dr. med.