NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

Heinzelova 88, Zagreb

_______________________________________________________

Broj: 6341/18

Zagreb, 7. 11. 2018.

Na temelju članka 29. Statuta Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba i članka 3. Pravilnika o radu, donosim dana 7. studenoga 2018. godine sljedeću

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

  1. Poništava se Natječaj za prijam u radni odnos spremačice – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u „Narodnim novinama, broj 92/2018 od dana 17. 10. 2018. godine.
  2. Natječaj će se ponoviti.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

POSLODAVAC

Ravnateljica

Prim. dr. sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr. med., FERC