NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

Heinzelova 88, Zagreb

Broj:2663/19

Zagreb, 9. 5. 2019.

Na temelju članka 29. Statuta Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba i članka 3. Pravilnika o radu, donosim dana 9. svibnja 2019. godine sljedeću

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

Poništava se Natječaj za prijam u radni odnos  LIJEČNIKA U SLUŽBI ZA EDUKACIJU, PROJEKTE I RAZVOJ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 36/2019, Biltenu HZZ-a broj 71 i na mrežnoj stranici Zavoda, sve od dana 10. travnja 2019. godine.

Natječaj će se ponoviti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

POSLODAVAC

Ravnateljica

Prim. dr. sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr. med., FERC