NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

Zagreb, 19. 12. 2018.

Heinzelova 88, 10000 Zagreb

_______________________________________________________

Broj: 7279/18

 

OBAVIJEST

O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

med. tehničar u djelatnosti sanitetskog prijevoza - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

med. tehničar u djelatnosti sanitetskog prijevoza - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci-zamjena za bolovanja

(„Narodne novine“, broj 96/2018., Bilten HZZ-a broj 231 od 30. 11. 2018.)

 

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba obavješćuje kandidate koji su dostavili ponudu na uvodno navedeni javni natječaj, da su nakon provedenog postupka izabrani kandidati:

med. tehničar u djelatnosti sanitetskog prijevoza - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

KARLA ŠVEC

DORIAN SUŽNJEVIĆ

med. tehničar u djelatnosti sanitetskog prijevoza - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci-zamjena za bolovanja

DANIJEL MAJCEN

Svim prijavljenim kandidatima na natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.

 

POSLODAVAC

Ravnateljica

Prim. dr. sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr. med., FERC